menusearch
iran-electero.ir

شمارنده انسان

۱۳۹۶/۱۱/۱۴ شنبه
(1)
(0)
شمارنده انسان
شمارنده انسان

مدار شمارنده انسان با AVR
سنسور مادن قرمز یک سنسور است که ظاهری همانند ال ای دی دارد امام طول موج آن بیشتر از امواج مرعی است یعنی نور آن توسط چشم ما دیده نمی شود.
این سنسور کاربردهای بسیاری دارد از جمله استفاده در کنترل تلویزیون به عنوان فرستنده و در تلویزیون به عنوان گیرنده.
در کل ما دو نوع سنسور گیرنده مادون قرمز داریم یک نوع سه پایه آن که بیشتر در گیرنده هایی استفاده میشوند که توسط ریموت کنترل ,  کنترل میشوند همانند ظبط  تلوزیون  رسیور و .... و یک نوع دو پایه آن است که مانند مقاومت نوری عمل می کند یعنی هنگامی که به گیرنده مادون قرمز بتابد مقاومت آن کمتر میشود و بالعکس.
در این پروژه ما برای شما شمارش افراد یا شمارش در خط تولید را آماده کرده ایم. در این پروژه ما یک فرستنده و گیرنده را روبه روی هم قرار میدهیم و فرستنده را توسط مقاومت 330 اهم در بایاس موافق (همانند ال ای دی) بایاس میکنیم یعنی مثبت آن را به مثبت مدار ومنفی آن را توسط مقاومت فوق به زمین متصل می کنیم.
و گیرنده را در بایاس مخالف بایاس میکنیم یعنی منفی گیرنده به مثبت مدار و مثبت گیرنده توسط یک مقاومت 680 کیلو به منفی مدار متصل میکنیم . توجه کنید که مقدار مقاومت ها بسیار مهم است
خب بعد از این که ما  این دو سنسور را رو به روی هم بایاس کردیم  سنسور فرستنده در حال ارسال است (تابش مادون قرمز به گیرنده) و سنسور گیرنده درحال دریافت یعنی ولتاژی در خروجی آن ظاهر می شود و توسط میکرو خوانده می شود وقتی مانعی از بین این دو سنسور عبور می کند یعنی گیرنده یک لحظه نمی تواند از فرستنده چیزی دریافت کند و این یعنی یک نفر از سنسور عبور کرده است و ولتاژ خروجی گیرنده در آن یک لحظه بسیار کم شده و توسط واحد مبدل آنالوگ به دیجیتال میکرو خوانده می شود.