پشتیبانی

lm324

lm324
مدار تشخیص نور سادهمدار تشخیص نور ساده - مدار تشخیص نور ساده مدار تشخیص نور سا - ده که نسبت به نور حساسیت دارد. اگر نو - ر به سنسور مدار برخورد نکند LED روشن - و اگر نور به سنسور برخورد کند LED خام - وش می شود. /uploadfile/file_portal/si
ایران الکترو ، مدار ، مدار ساده ، مدار ساده عملی ، مدار الکترونیکی ، تشخیص نور ، نوریاب ، نور سنج ، مدار نوریاب ، مدار نور سنج ، مدار تشخیص نور ، lm324 ، ایران ، الکترو ، محمد ، محمد حسین ، لطفیان ، محمد حسین لطفیان ،
870 بازدید، شنبه سی ام مرداد ۹۵
آیسی LM324آیسی LM324 - آیسی LM324 یکی از کاربردهای LM324 در - مدارهای ربات است. در این مدارها از آپ - امپ بعنوان مقایسه کننده ولتاژ استفاد - ه می گردد و عمدتا VCC+ و VCC- مورد نی - از همه آپ امپ ها مشترک است. بنابراین
آی سی ، IC ، LM324 ، LM ، 324 ، IC LM324 ، آپ امپ ، OPAMP ، آی سیLM324 ، دیتاشیت ، دیتاشیت قطعات ، دیتاشیت قطعات الکترونیک ، دیتاشیت LM324 ، ایران ، الکترو ، ایران الکترو ، محمد ، محمد حسین ، لطفیان ، محمد حسین لطفیان ،
4405 بازدید، دوشنبه پانزدهم شهریور ۹۵
شرکت سازنده